Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
RAZEM AKTYWNI - Ziemia Sandomierska

Stowarzyszenie ESTEKA realizuje kolejny projekt, majacy na celu aktywizacje osób starszych, dla seniorów.  Tym razem na terenie Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego.  Osobom, które ukończyły 60 rok życia, proponuje się trzy formy aktywności: kawiarenka seniora, nordic walking i gimnastykę ogólnorozwojową.  Zadanie jest wspólfinansowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]